...

Viser alle 12 resultater

Personlig træning

Her finder du en oversigt over de personlige træningsforløb, jeg tilbyder. Træningen foregår i et af de to centre, jeg arbejder sammen med. Læs mere om lokationer her.

1:1 træning betyder at du alene træner sammen med mig.

2:1 træning betyder, i kan træne 2 sammen med mig.

3:1 træning betyder, i kan træne 3 sammen med mig.

Personlig træning

8 timers forløb 1:1

4,100.00 kr.

Personlig træning

16 timers forløb 1:1

7,700.00 kr.

Personlig træning

24 timers forløb 1:1

10,900.00 kr.

Personlig træning

32 timers forløb 1:1

13,400.00 kr.

Personlig træning

8 timers forløb 2:1

6,000.00 kr.

Personlig træning

16 timers forløb 2:1

11,000.00 kr.

Personlig træning

24 timers forløb 2:1

15,200.00 kr.

Personlig træning

16 timers forløb 3:1

13,800.00 kr.

Personlig træning

32 timers forløb 2:1

18,400.00 kr.

Personlig træning

8 timers forløb 3:1

7,600.00 kr.

Personlig træning

24 timers forløb 3:1

18,700.00 kr.

Personlig træning

32 timers forløb 3:1

22,100.00 kr.
/* Animated Flaticon JSON Lottie */
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.