...

24 timers forløb 2:1

15,200.00 kr.

24 timers personlig træning sammen med en ven

Tag din ven, mand/kone, kollega – ja mulighederne er mange – med, og træn sammen! Udover en økonomisk fordel, er der også andre fordele ved at træne sammen, såsom motivation og støtte.

Prisen er for jer begge, og tilmelder i jer motionscenteret, får i 10% rabat på forløbet.

Book nu Læs mere om motionscenter
/* Animated Flaticon JSON Lottie */
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.