...

8 timers forløb 3:1

7,600.00 kr.

8 timers personlig træning i en lille gruppe

Træn i en lille gruppe efter eget valg. Er i f.eks. 3 kollegaer eller 3 familiemedlemmer, kan et 3:1 forløb være det rigtige for jer. Det giver både en økonomisk fordel, og er en rigtig god motivationsfaktor.

Prisen er for alle 3 deltagere, og tilmelder i jer motionscenteret, får i 10% rabat på forløbet.

Book nu Læs mere om motionscenter
/* Animated Flaticon JSON Lottie */
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.