vilkår bogense

VILKÅR

Afmelding:

Køb af Bootcamp kan fortrydes i 14 dage fra købsdato. Fortrydes købet inden for 14 dage, refunderes beløbet fuldt ud.

Refundering af Bootcamp kan ske ved fremvisning af lægeattest indtil 14 dage før opstart.

Er du forhindret i at starte på Bootcamp eller nødsaget til at stoppe før holdet slutter, ydes der ikke refundering eller ombytning til andet hold på et senere tidspunkt.

Er der ikke nok tilmeldte på et hold, aflyses det. Beløbet tilbagebetales fuldt ud. Skulle aflysning af holdet ske, meddeles dette senest 1 uge før opstart.

Lokationsbetingelser:

Når du har Bootcamp er der ikke mulighed for selvtræning, dette kan du købe ved siden af. Med alle medlemskab til centret er der løbende måned + 1 måned opsigelse på abonnementet.
Unge under 18 der ønsker medlemskab skal have deres forældres accept på dette og skal efter indmeldelse have underskrevet en kontrakt af deres forældre inden start. Medlemskaber for unge under 18 er også et abonnement som kører på samme vilkår som et almindeligt medlemskab.

Bootcamp generelt:

En Bootcamp træning varer 55 min.

Hvis træner bliver forhindret, får du erstatningstræning. Hvis du selv bliver forhindret, gives der ikke erstatningstræning. Erstatningstræning fastlægges af træner.

Det forventes, at du er ved almindelig fysisk godt helbred. Det er muligt, at tage hensyn til visse skader og skavanker, men en Bootcamp er ikke et genoptræningsforløb. Så har du skader, der kræver meget hensyn, skal du tage et forløb med personlig træning i stedet.

Alt træning er på eget ansvar.

Ved deltagelse på Bootcamp giver du automatisk tilladelse til, at jeg må fotografere og optage videoer i løbet af træningen. Foto- og videomaterialet bruges på mine sociale medier. Ønsker du ikke at medvirke på billeder og/eller videooptagelser, skal du give mig besked om dette.

Bero og forløbsændringer

Man kan sætte sit medlemskab i bero optil 8 uger på et år dog ikke under opsigelsesperioden. Det koster 50kr. at sætte sit forløb i bero.

Jeg forbeholder mig retten til at ændre tidspunkterne for personligt træning på hold.

Personlig træning: Hvis du vælger at afslutte forløbet før tid, vil pengene ikke blive refunderet.

 

Medlemskaber
Medlemskab, Hustandsmedlemskab, unge under 18 kører på månedlig basis. Dvs du er meldt ind og betaler pr måned indtil du melder dig ud af centeret.

Udmeldelse af Centeret
Der er løbende måned + måned opsigelse på medlemskaberne. Medlemskaberne skal afmeldes via ens egen profil og kan IKKE afmeldes via mail eller pr telefon

Aflysningsregler

Du kan frit afmelde din bookede session indtil 24 timer før.

Personlig træning på hold: Ved aflysning mindre end 24 timer før sessionen eller ved udeblivelse, vil du blive påkrævet et gebyr på 100kr.
Ved mindre end 3 deltagere forbeholder træner sig retten til at aflyse sessionen.

Personlig træning: Ved aflysning mindre end 24 timer før sessionen, bliver din træningstime ikke kompenseret.

 

Rabatter
Rabatter gives på div produkter når du er medlem af centeret. Er disse købt med en rabat kan de kun bruges ved aktivt medlemskab. F.eks. har du købt personlig træning mens du var medlem af centeret og har fået rabat og du vælger at melde dig ud af centeret, kan du IKKE fortsætte dine personlig trænings timer før du er medlem af centeret igen.

Sygdom

Personlig træning på hold: Ved din eller træners sygdom ydes der ingen kompensation.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Udeblivelse
Ved udeblivelse eller aflysning mindre end 24 timer kommer der udeblivelses gebyr på 250kr. Dette gælder til programlægninger i forbindelse med medlemskaber og fysioterapeutiske behandling