...

Den eneste blog du behøver til dine haveprojekter

Flad mave part 1

Effektive mavebøjninger

Der er nemlig ingen grund til at ligge og lave en masse forkert, når vi kan nøjes med 10-12 stk. For ligesom med alle andre muskler, skal mavemusklerne også trænes både hårdt og hyppigt.

For at træne effektiv nævner jeg her 3 keypoints, som man skal følge:

1) ISOLATION – rigtig mange tror, de laver en rigtig hård mavetræning, hvor det i virkeligheden er lige så meget hoftebøjeren, der overtager arbejdet. Så for at isolere mavemusklerne så meget som muligt, ønsker vi at forkorte hoftebøjeren, nemlig ved at have hælen tæt ved hoften

2) AKTIVERING – vi har alle set billeder af en sixpack, og ved at de ligger i etager. For at ramme dem alle mest effektivt, er det vigtigt, at vi krummer os sammen, så de alle bliver aktiveret.

3) INTENSITET – ligesom når vi træner ben eller arme, skal der en vis intensitet til for at musklerne bliver stimuleret. Her viser jeg eksempler med at flytte armene, og derved gøre vægtstangsarmen længere. Man kunne ligeledes tage en vægt eller ligge med en hældning nedad for at gøre det svære.
For at gøre det lettere kan vi sætte fødderne under en ribbe, men stadig huske at have hælen så tæt mod maven som muligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

/* Animated Flaticon JSON Lottie */
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.