...

Den eneste blog du behøver til dine haveprojekter

Træn 100% hele tiden

Som jeg fortæller i videoen, kan vi træne 100% hele tiden. I modsætning til almindelig håndvægte eller kabeltræk. Når vi vælger en vægt, starter man gerne på f.eks. 80% eller 90%, fordi man skal kunne gøre 10 gentagelser. De første gentagelser, føles derfor ikke så tunge.

Efterhånden som man får lavet flere gentagelser, begynder det at blive tungere. Og typisk omkring 7-9 gentagelser bliver det så tungt, at vi kommer til at kompensere for at kunne køre bevægelsen helt færdig.

Træningen kan udføres så begge parter får trænet en muskelgruppe. Men det er ikke sikkert begge får 100% ud af det, da der kan være forskel på, hvor stærke personerne er.

Snak sammen med din makker under hele øvelsen for at sikre den mest effektive træning, som jeg gør i videoen, hvor jeg spørger ind til, om der skal mere belastning på.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

/* Animated Flaticon JSON Lottie */
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.