...

Den eneste blog du behøver til dine haveprojekter

Hvor mange kg.?

For lidt ? For meget? Tilpas? 🤔

Hvor mange kg. skal jeg have på, er et spørgsmål jeg får tit. 🏋️

Det er vigtigt at træne tungt nok, det ved de fleste. Det sikrer, at der er et stort nok stimuli til at musklerne kan udvikle sig. 💪 Men hvordan skal det føles, og hvordan skal det se ud, når man træner tungt nok? Det har jeg prøvet at demonstrere i min video.

Hvis vi tager udgangspunkt i 10 RM (repetition maximum), altså den vægt du kan 10 gange, og ikke mere end 10 gange, er her 3 eksempler på, hvordan det kan se ud. Rammerne for om vi kan tage flere gentagelser, bliver teknikken.

❌FOR LIDT: Her bliver der slet ikke kompenseret. Hver gentagelse bliver udført med perfekt teknik. Med så god en teknik i gennem hele øvelsen, kunne man sagtens have kørt 12,14 eller 16 gentagelser.

❌FOR MEGET: Der bliver kompenseret for næsten hver eneste gentagelse. Vægten er for tung, og de muskler, vi faktisk vil træne har brug for hjælp.

✅TILPAS: Den sidste udgave er mit bud på, hvordan det ca. ser ud, når det er tilpas. De første mange gentagelser er teknikken, som den skal være. Først når vi kommer til de sidste 2-3 gentagelser, begynder tempoet at dale, og vi begynder at kompensere lidt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

/* Animated Flaticon JSON Lottie */
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.