...

Den eneste blog du behøver til dine haveprojekter

Her er et lille eksempel på, hvad vi har lavet på vores slankebootcamp
Denne gang med det nye “legetøj” nemlig 5 kg medicin bold 🙂

Find bootcamps hold her

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

/* Animated Flaticon JSON Lottie */
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.