...

Den eneste blog du behøver til dine haveprojekter

Rehabilitering

Som regel er det ikke nødvendigt at binde mine klienter fast til stativet, men lige i Kents tilfælde, er der en mening med galskaben 😜

I et rehabiliteringsforløb er det vigtigt, at træne hen mod den aktivitet, man har tænkt sig at vende tilbage til 👏Kent har efter en korsbåndsskade måtte tage en pause fra badminton 🏸

Vi er nu efterhånden kommet så langt i forløbet, at vi kan begynde at træne lidt mere udfordrende ✅

Så dagens tema for træningen var spring og eksplosivitet 🔝

Kent skal springe ud præcis, som han gør til badminton, både frem, tilbage og højt 💪Og alting bliver jo sjovere med flere kg., ik 😉

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

/* Animated Flaticon JSON Lottie */
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.