...

Den eneste blog du behøver til dine haveprojekter

Bootcamp

Her får du et lille indblik i, hvordan nogle af øvelserne ser ud til Bootcamps 🙂 Læs mere om Bootcamp her.

Alle kan være med, uanset alder, træningsniveau, størrelse osv.. Det vigtigste er bare, at du har lyst til at arbejde sammen med både mig og de andre kursister. Så lover jeg dig en oplevelse for livet 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

/* Animated Flaticon JSON Lottie */
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.