...

Den eneste blog du behøver til dine haveprojekter

I sne og slud skal de seje kvinder ud!!

Der er intet, der holder dem tilbage – om det så er mørkt, koldt, vådt eller som i dag masser af sne, så kommer det ikke engang til diskussion, om vi stopper.

Som vi sagde fra starten “hvis man vil, så kan man altid træne”

Her er et lille indblik på dennne dag.

Find bootcamp hold her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

/* Animated Flaticon JSON Lottie */
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.